Welkom

Welkom bij de Quickscan Werkdruk en Vitaliteit.

Deze Quickscan is speciaal ontworpen voor bedrijven uit de zoetwaren industrie. De Quickscan bestaat uit vijf onderwerpen, namelijk:

  • Werkdruk
  • Agressie
  • Vitaliteit
  • Werkvermogen
  • Werkomgeving

De resultaten van de Quickscan worden volledig anoniem verwerkt. Dus niemand weet welke antwoorden je hebt gegeven. Het bedrijf krijgt alleen de resultaten op groepsniveau te zien, indien er minimaal 10 quickscans per groep zijn ingevuld. Ook een klein bedrijf kan medewerkers uitnodigen voor het invullen van de Quickscan, alleen worden er geen resultaten op groepsniveau teruggekoppeld.

Klik op "Ik ben werknemer" om de Quickscan in te vullen.